Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผอ.พศ.เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญแจกันดอกไม้ ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร

ผอ.พศ.เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญแจกันดอกไม้ ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร


เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อัญเชิญแจกันดอกไม้ ถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกครบ ๙๘ ปี ณ ตึกตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

 

กองพุทธสารนิเทศ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

{gallery}gallery/news689{/gallery}

Check Also

ผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ …