Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผอ.พศ.เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายละเอียดงบประมาณฯ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผอ.พศ.เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายละเอียดงบประมาณฯ พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

Check Also

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

หนังสือ คลิกที่นี่ รายชื่อ คลิกที่นี่