Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผอ.พศ.ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผอ.พศ.ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ เลขานุการกรม ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล และพล.ร.๙  ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ พุทธมณฑล โดยมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ ๙๐ และจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ ตุลาคมนี้

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

ผอ.พศ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ …