Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผอ.พศ. ร่วมพิธีตอกไม้มงคล ๙ ชนิด
onb_4999

ผอ.พศ. ร่วมพิธีตอกไม้มงคล ๙ ชนิด

ผอ.พศ. ร่วมพิธีตอกไม้มงคล ๙ ชนิด ในโครงการจัดสร้างพระมหาเจดีย์และพระวิหารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมเข้าถวายสักการะพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ณ วัดกลาง จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษาและคณะ ร่วมในพิธีตอกไม้มงคล ๙ ชนิด และฝังอัญมณีรอบเสาเข็มซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๘ ต้น เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์และพระวิหารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานประกอบพิธี ณ มณฑลพิธีวัดกลาง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ในการนี้ นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ ได้เข้าแสดงมุทิตาถวายสักการะ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ ๖๗ ปี ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาอีกด้วย

วัชรพงษ์ บุญพระ ภาพ/ข่าว
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

tag_0336

ตัวแทนพระพุทธอิสระเข้ายื่นหนังสือต่อ ผอ.พศ.

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม (พระพุทธะอิสระ) ส่งตัวแทนพร้อมทนายเข้ายื่นหนังสือต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องติดตามผลการสอบสวนและการดำเนินการเอาผิด …