Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผอ.พศ. พบคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่าน

ผอ.พศ. พบคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่าน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พบคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่าน ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุโบสถวัดนาราบ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

โดยผอ.พศ.ได้รับ.ฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำกลับมาแก้ไขโดยเร็ว พร้อมมอบนโยบายในปัจจุบันให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาต่อไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

 

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม …