Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผอ.พศ. นำบุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าสรงน้ำ “สมเด็จพระสังฆราช” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

ผอ.พศ. นำบุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าสรงน้ำ “สมเด็จพระสังฆราช” เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานโอกาสให้ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผุ้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานศาสนการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าสรงน้ำเนื่องเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานสัมโมทนียกถาว่า "ขอให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามนี้ไว้" ก่อนเสด็จเข้าห้องประชุมมหาเถรสมาคม

ดูรูปเพิ่มเติม เฟสบุ๊กสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

 

Check Also

พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ ระดับเจ้าคณะตำบล — ที่ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๕.๓๐น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร แด่พระสังฆาธิการที่ร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ  ระดับเจ้าคณะตำบล   รุ่นที่ ๒๓ …