Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผอ.พศ.นำคณะผู้บริหาร พศ. เข้ามุทิตาถวายสักการะพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) กรรมการมหาเถรสมาคม

ผอ.พศ.นำคณะผู้บริหาร พศ. เข้ามุทิตาถวายสักการะพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) กรรมการมหาเถรสมาคม

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๒๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้ามุทิตาถวายสักการะพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ ๘๐ ปี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ประวัติโดยสังเขป
พระธรรมบัณฑิต ฉายา อภิพโล นามเดิมอภิพล บุญส่ง วิทยฐานะ ป.ธ.๕, น.ธ.เอก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เกิดเมื่อวันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ที่ ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โยมบิดาชื่อนายธูป บุญส่ง โยมมารดาชื่อนางมูล บุญส่ง เมื่อครั้งวัยเยาว์ สำเร็จการศึกษาสายสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนในหมู่บ้าน จากนั้นเด็กชายอภิพลได้เดินทางเข้ามากรุงเทพมหานคร เพื่อบวชเรียน โดยเข้าพิธีบรรพชาเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ กระทั่งอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ พัทธสีมาวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมงคลรัตนมุนี (แก้ว อตฺตคุตฺโต) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระราชกวี (สนธิ์ กิจฺจกาโร) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังอุปสมบท ได้มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก และสอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค อีกทั้งสนองงานแบ่งเบาภาระของเจ้าประคุณพระพรหมมุนีอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย จนกระทั่งพระพรหมมุนีได้มรณภาพลง พระธรรมวราภรณ์ (เจริญ สุวฑฺฒโน) ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารสืบแทน ท่านก็ยังคงรับสนองงานเจ้าอาวาสรูปใหม่อยู่มิได้ขาด ต่อมาจึงได้เลื่อนเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ ฝ่ายธรรมยุตด้วย
สมณศักดิ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูปริยัติสารโสภณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระอรรถกิจโกศล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะปลัดขวา ฐานานุกรมในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ พระมหานายก พุทธปาพจนดิลกโลกปสาทาภิบาล สกลสังฆประธานมหาเถรกิจการีคณาธิบดี ศรีรัตนคมกาจารย์
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสุมนต์มุนี ศรีมหาสังฆราชกิจจาทร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพญาณวิศิษฏ์ สาธุกิจวิริยาลงกรณ์ บวรกาญจนาภิเษกโสภิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมบัณฑิต สิทธิธรรมโกศล วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู

วันพุธ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอุดรธานี ๑ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสุวพันธุ์ …