Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑล
buddhamonthon007

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑล

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ

โดยมี พระมหาชาญชัย ชยาภิภู วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ วิหารพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประธานฝ่ายฆราวาส

นายสนธยา  เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

cimg_7554

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐

กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๐๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ …