Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑล
buddhamonthon007

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑล

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ

โดยมี พระมหาชาญชัย ชยาภิภู วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ วิหารพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประธานฝ่ายฆราวาส

นายสนธยา  เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

onb_6289

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าถวายสักการะ กรรมการมหาเถรสมาคม

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/ ๒๕๖๐ พ.ต.ท.พงศ์พร …