Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑล

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑล

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ

โดยมี พระมหาชาญชัย ชยาภิภู วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ วิหารพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประธานฝ่ายฆราวาส

นายสนธยา  เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

ผอ.พศ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ …