Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑล

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑล

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ

โดยมี พระมหาชาญชัย ชยาภิภู วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ วิหารพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประธานฝ่ายฆราวาส

นายสนธยา  เสนเอี่ยม ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

มส. ร่วมกับ พศ. จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาเถรสมาคม ร่วมกับ รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๓๘ …