Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานการจัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานการจัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

วันพุธ ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมคณะทำงานการจัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยการประชุมครั้งนี้ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อาคาร ๒ ชั้นที่ ๓

ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

Check Also

สื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น “แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา” สำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดาวน์โหลด

สื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น “แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา” สำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดาวน์โหลด Download คลิกที่นี้