Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม น้อมถวายสักการะ แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคลครบ ๖๒ ปี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา …