Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑อัลบั้มประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑

ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑อัลบั้มประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561 ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยภายหลังการประชุม นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพศ. และนายนายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ร่วมกันแถลงข่าว ทั้งนี้นายสิปป์บวร กล่าวว่า พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. มีคำสั่งแต่งตั้งให้ตนมาดำรงตำแหน่งผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.ที่ผ่านมา ตนจึงเข้ามารายงานตัวต่อที่ประชุมมส. และร่วมสังเกตการณ์การประชุมมส.ด้วย ด้านนายสมเกียรติ กล่าวว่า คณะทำงานร่างหลักสูตรการบวชระยะสั้น ประกอบด้วย พระพรหมบัณฑิต พระพรหมมุนี พระพรหมดิลก และพระพรหมโมลี ได้รายงานความคืบหน้าในการจัดทำหลักสูตรสำหรับการบวชระยะสั้น และเสนอให้นำหลักสูตรศาสนศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้น 30 วัน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ให้มีการจัดทำขึ้น มาเป็นต้นแบบในการพิจารณาหลักสูตรการบวชระยะสั้น ซึ่งมส.เห็นชอบตามที่คณะทำงานเสนอ และหลังจากนี้คณะทำงานจะมีการไปสรุปหลักสูตรการบวชระยะสั้น เสนอมายังมส.ในวันที่ 20 ม.ค.อีกครั้ง ว่าจะกำหนดให้มีการบวชระยะสั้นได้ในระยะเวลากี่วันบ้าง เพื่อออกเป็นมติมส.ต่อไป นายสมเกียรติ กล่าวด้วยว่า มส.ยังเห็นชอบแต่งตั้งพระครูสิริปัญญาวิสุทธิ์ (ปั่น ปญฺญาธโร) เจ้าอาวาสวัดศรีคุณเมือง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย และเจ้าคณะอ.เชียงคาน เป็นรองเจ้าคณะจ.เลย พระศรีวิสุทธิโสภณ (สนอง เตชวีโร) เจ้าอาวาสวัดเชิงหวาย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

Check Also

แม่กองบาลีสนามหลวง ให้กำลังใจตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก วันที่ ๓

                วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง และนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี …