Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ ณ วัดสามพระยา 

ประชุมประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ ณ วัดสามพระยา 

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ส่วนกลาง เป็นประธานในการประชุมประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ในระดับหน ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์กรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของพระปริยัตินิเทศก์ทั่วประเทศ และหารือถึงแนวทางในการแก้ไขระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน "วัด" เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน ภายใต้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา …