Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง จุดที่ ๗ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง จุดที่ ๗ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ เลขานุการกรม ร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง จุดที่ ๗ พุทธมณฑล ณ บริเวณหน้าวิหารพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๖ ตุลาคมนี้ โดยมี พันเอก กิตติภพ เชียรศิริวงษ์ เสธ.บก.ควบคุม พล.ร.๙, พันโท วีรวัฒน์ สุนทรพรม ฝกร.บก.ควบคุม พล.ร.๙ และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

ผอ.พศ. เรียกประชุมผู้บริหารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๐

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ครั้งที่ ๘ / …