Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง จุดที่ ๗ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง จุดที่ ๗ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ เลขานุการกรม ร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง จุดที่ ๗ พุทธมณฑล ณ บริเวณหน้าวิหารพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๖ ตุลาคมนี้ โดยมี พันเอก กิตติภพ เชียรศิริวงษ์ เสธ.บก.ควบคุม พล.ร.๙, พันโท วีรวัฒน์ สุนทรพรม ฝกร.บก.ควบคุม พล.ร.๙ และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

รัฐบาลขอเชิญประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

รัฐบาลขอเชิญประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสรณ์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ช่วงค่ำ เวลา …