Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พศ. ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ พศ. ครั้งที่ 1/2561

 

Check Also

ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 1018/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่