Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ พุทธมณฑล

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ พุทธมณฑล

สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญน้องๆเยาวชน ร่วมกิจกรรมใน “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐” ภายในงานพบกับกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้แสดงความรู้ ความสามารถ โดยเน้นถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมลุ้นรับของรางวัลจำนวนมาก ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ลานจอดรถหน้าหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๔๔๑-๐๙๐๒ กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ สำนักงานพุทธมณฑล (ในวันและเวลาราชการ)

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …