Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ พุทธมณฑล
hd-wallpaper-kids-chasing-wallpapers55-com-best-wallpapers-for-pcs

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ พุทธมณฑล

สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญน้องๆเยาวชน ร่วมกิจกรรมใน “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐” ภายในงานพบกับกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้แสดงความรู้ ความสามารถ โดยเน้นถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมลุ้นรับของรางวัลจำนวนมาก ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ลานจอดรถหน้าหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๔๔๑-๐๙๐๒ กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ สำนักงานพุทธมณฑล (ในวันและเวลาราชการ)

Check Also

s__182280205

เปิดโครงการอบรมพัฒนายกระดับคุณภาพครู บุคลากร และผู้เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ …