Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศเจตจำนงสุจริต”ในการเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม ความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต”

ประกาศเจตจำนงสุจริต”ในการเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม ความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต”

Check Also

แม่กองบาลีสนามหลวง ให้กำลังใจตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก วันที่ ๓

                วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง และนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี …