Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บันทึกเทปคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

บันทึกเทปคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานโอกาสให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายวีระ จำลอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเชขานุการกรม นำคณะเจ้าหน้าที่จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ดำเนินการบันทึกเทปคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

สื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น “แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา” สำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดาวน์โหลด

สื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น “แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา” สำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดาวน์โหลด Download คลิกที่นี้