Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บัญชีรายนามพระสังฆาธิการทีได้รับพระราชทานสมณศักดิ์และกำหนดการพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการทีได้รับพระราชทานสมณศักดิ์และกำหนดการพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ

 

กำหนดการ
สมเด็จพระพุฒาจารย์  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร  พัดยศ  และผ้าไตร  แก่พระสงฆ์

คณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค  8 - 9  วันพฤหัสบดีที่  17  ธันวาคม  2552  ณ  วัดหนองแวง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
คณะสงฆ์หนกลาง  วันพฤหัสบดีที่  24  ธันวาคม  2552  ณ  วัดพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
คณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 10-11-12  วันอังคารที่  29 ธันวาคม  2552  ณ  วัดโสธรวราราม  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะสงฆ์หนเหนือ  วันศุกร์ที่  8  มกราคม  2553  ณ  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่
คณะสงฆ์หนใต้  วันพฤหัสบดีที่  14  มกราคม  2553  ณ  วัดมหาธาตุวชิรมงคล  อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่

ส่วนกิจการคณะสงฆ์ 
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร/โทรสาร  024414546


 

Check Also

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการบริหารงานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สักการะองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระประธานประจำพุทธมณฑล ถวายดอกไม้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี …