Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บรรยากาศ ณ วัดพระธรรมกาย

บรรยากาศ ณ วัดพระธรรมกาย

บรรยากาศภายหลัง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่องมาตรการให้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

สารผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนื่องในโอกาสวันครู

Related