Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๓

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๕๓

 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๓  รัฐบาล  คณะสงฆ์  ได้เห็นชอบให้จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ  ขึ้นที่พุทธมณฑล  เพื่อเป็นการ    เฉลิมพระเกียรติ  และถวายพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้เป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทอง ของปวงชนชาวไทย  พสกนิกรทุกหมู่เหล่า  ทั้งภาครัฐ  บรรพชิต  หน่วยราชการ  และเอกชน  ได้ร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจัดกิจกรรมขึ้น   ซึ่งผลการจัดงานดังกล่าว  นอกจากจะเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว  ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ  ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์สืบไป 

 

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …