Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการเข้ามุทิตาถวายสักการะแด่ พระธรรมปัญญาบดี และพระสุธรรมาธิบดี

นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการเข้ามุทิตาถวายสักการะแด่ พระธรรมปัญญาบดี และพระสุธรรมาธิบดี

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี นำเครื่องสักการะพร้อมด้วยผ้าไตร ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระสงฆ์ที่ได้รับพระกรุณาโปรดแกล้าฯพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะรอง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำหรับในวันนี้เข้าถวายมุทิตาสักการะ จำนวน ๒ รูป ได้แก่ พระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และ พระสุธรรมาธิบดี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑลและโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

แม่กองบาลีสนามหลวง ให้กำลังใจตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก วันที่ ๓

                วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง และนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี …