Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายกนก แสนประเสินฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกนำคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันศุกร์

ในครั้งต่อไป ตรงกับวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

ปาริชาติ ภาพ/ข่าว
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

 

Check Also

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงงานโรงเรียนวัดนาราบวิทยา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนวัดนาราบวิทยา ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน …