Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / จัดตั้งศูนย์ศึกษาบาลีกำแพงเพชร

จัดตั้งศูนย์ศึกษาบาลีกำแพงเพชร

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้นิมนต์เจ้าคณะปกครองหนเหนือทั้งหมดมาร่วมประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพระบาลี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดสังฆานุภาพ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ซึ่งได้หารือและขอความร่วมมือเจ้าคณะจังหวัดหนเหนือ 16 จังหวัด ประสานไปยังวัดจัดส่งพระสงฆ์ สามเณร มาเรียนพระบาลีในศูนย์แห่งนี้แบบไม่บังคับ โดยมีเงื่อนไขว่าสามเณร หรือพระที่จะมาเรียนจะต้องมาจากวัดที่ขาดครูสอนพระบาลี หรือมีจำนวนนักเรียนเพียง 5-10 รูปเท่านั้น ส่วนวัดไหนที่จัดระบบการเรียนการสอนพระบาลีดีอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องส่งมา การจัดทำโครงการนี้จะเป็นการแก้ปัญหาของสำนักเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลนครู และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ ซึ่งนักเรียนที่มาเรียนในศูนย์แห่งนี้ พอถึงช่วงการสอบก็จะให้ไปสอบในนามของวัดตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการเรียนพระบาลี

อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้ทางเจ้าคณะจังหวัดแจ้งไปยังวัดที่อยู่ในการปกครอง สำรวจจำนวนวัดที่มีการเรียนการสอนพระบาลี มีจำนวนนักเรียนเท่าไร โดยให้เน้นนักเรียนเปรียญธรรม 1-2 ประโยค (ป.ธ.1-2) และเปรียญธรรม 3-5 ประโยค (ป.ธ.3-5) เมื่อดำเนินการสำรวจแล้วให้ส่งข้อมูลมายังเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

"ศูนย์จะเปิดอย่างเป็นทางการประมาณเดือนพฤษภาคม 2555 โดยขอให้ทางวัดส่งนักเรียนมาเรียนได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์แห่งแรก คล้ายกับโรงเรียนกวดวิชาบาลีในพื้นที่ภาคเหนือ หากนำร่องในพื้นที่นี้ได้ผล อาตมาจะประสานกับเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก หนใต้ หนกลาง ในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพระบาลีในทุกภูมิภาค ในการแก้ปัญหาขาดครูสอน หรืองบประมาณในการดูแล ซึ่งพระเณรที่มาเรียนเราจะดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด เพียงแค่มีหนังสือยืนยันมาจากวัดต้นสังกัดเท่านั้น เพื่อที่จะทำให้ระบบการศึกษาพระบาลีเป็นระบบและมีความเข้มแข็ง" สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กล่าว

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdNVEE0TURFMU5RPT0

Хватит "Чертежи бильярдных столов"изображать из себя хороших парней.

И сделать из этого репортаж для "Фильмы"телевидения.

Это, он сделал небрежное движение в "Русификатор для корсары проклятие дальних морей"сторону камня, не то, "Программа для взлома странички в контакте скачать"что мне нужно.

Но ничто в "Скачать программу для обрезание песен"фамильной истории не готовило его к "Игры фифи и цветочные малыши"разрешению той сложной проблемы, перед "Приключение буратино фильм скачать"лицом которой он оказался сейчас.

Я думал, "Скачать mp3 с контакта"что у нас с вами есть "Скачать эро игр"дела поважнее, чем ловить мелких жуликов.

Н-ну, покажи ей что-нибудь "Скачать гта все части"хорошее в этом доме.

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" คลิกที่นี่