Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / งานแถลงข่าวการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และการเทิดพระเกียรติฯ

งานแถลงข่าวการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และการเทิดพระเกียรติฯ

งานแถลงข่าวการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. กระทรวงวัฒนธรรม กรมศาสนา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดงานแถลงข่าวการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและการแสดงเทิดพระเกียรติ คือพิธีตักบาตรในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งจัดแสดงดนตรีแจ๊สเทิดพระเกียรติ โดยสมาชิกวง อ.ส.วันศุกร์นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจริยภาพทางดนตรีโดยกิจกรรมประกอบด้วย

๑.พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๑๘๙ รูป เวลา ๐๗.๐๐ น.ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร

๒.ส่วนภูมิภาค ขอเชิญชวนวัด ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีตักบาตรตามสถานที่ที่ทางแต่ละจังหวัดกำหนด

๓. การแสงดนตรีแจ๊สเฉลิมพระเกียรติ โดยวง อ.ส.วันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ น.ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผ่านเสียงดนตรี เพลงที่ทรงโปรด ดนตรีนิวออร์ลีนส์แจ๊ส และบทเพลงพระราชนิพนธ์

๔. กิจกรรมเปิดอาคารนิทรรศการรัตนโกสินทร์ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ในวันที ๕ ธันวาคม เป็นกรณีพิเศษ

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า คณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดจัดกิจกรรมดังนี้

๑. ให้จังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงส่วนกลาง จัดอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล จังหวัดละ ๘๙ รูป โดยส่วนกลางมหาเถรสมาคมมีมติมอบหมายให้ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชยญาติการามดำเนินการ ซึ่งขณะนี้มียอดผู้อุปสมบทจำนวน ๘ พันกว่ารูปซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนด

๒. ให้สำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ จัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

๓. เฉพาะวันที่ ๕ ธันวาคม ให้ร่วมกับจังหวัดทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ ราชการ และประชาชน จัดพิธีทำบุญตักบาตร โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๘๙ รูปนั้น มารับบิณฑบาตด้วย

๔. เฉพาะในส่วนของพุทธมณฑล พระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๑๔ วัดนิมมานรดี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยช่วงเช้าวันที่ ๕ ธันวาคม มีการตักบาตรบริเวณหน้าองค์พระประธาน พระศรีศากยทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ (หลวงพ่อใหญ่) พระสงฆ์จำนวน ๖๐๐ รูป

๕. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ จัดสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ผอ.พศ.ยังกล่าวเชิญชวนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกำหนดการดังนี้

คณะธรรมยุต ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

หนกลาง ตรงกับวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ลานหน้าองค์พระศีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

หนตะวันออก ตรงกับวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๔ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

หนเหนือ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

หนใต้ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดกระพังสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 

 

ปาริชาติ ภาพ/ข่าว
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

 

Check Also

ผอ.พศ.ประชุมประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) …