Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คนจีนแห่สอบธรรมศึกษา ภาษาจีน ระดับชั้นตรี ๒๐๒ คน ชั้นโท ๒ คน และชั้นเอก ๔ คน ช่วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน…

คนจีนแห่สอบธรรมศึกษา ภาษาจีน ระดับชั้นตรี ๒๐๒ คน ชั้นโท ๒ คน และชั้นเอก ๔ คน ช่วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน…

เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. พระเทพเจติยาจารย์ เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดการสอบธรรมศึกษา ภาษาจีน สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม ที่มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมทั้งอ่านคำกล่าวเปิดการสอบของพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง ว่า “การเรียน และการสอบธรรมศึกษาทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้การสอน และการสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศยังมีส่วนช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศด้วย

ด้าน พระกวีวรญาณ เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า การสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาจีนในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๕ แล้ว และถือว่ามีจำนวนนักเรียนที่เป็นคนจีนเข้าสอบมากที่สุด โดยระดับธรรมศึกษาชั้นตรี สอบ ๒๐๒ คน ชั้นโท ๒ คน และชั้นเอก ๔ คน สำหรับการจัดสอบธรรมศึกษาภาษาจีนนั้น ริเริ่มขึ้นโดยสำนักเรียนวัดไตรมิตรฯ ผ่านทางโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ในการอุปถัมภ์ของพระพรหมมังคลาจารย์ หรือเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ ซึ่งมีการจัดสอบครั้งแรกเมื่อประมาณปี ๒๕๕๕ มีผู้เข้าสอบเพียง ๔๐ คน เท่านั้น ในส่วนของการจัดสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศนั้น ปัจจุบันสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มีการจัดสอบ ภาษาไทย อังกฤษ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และภาษาลาว

ในเวลาต่อมา พระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม และผู้เข้าสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้ทุกคน

Check Also

พศ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา โดยพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ …