Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คนจีนแห่สอบธรรมศึกษา ภาษาจีน ระดับชั้นตรี ๒๐๒ คน ชั้นโท ๒ คน และชั้นเอก ๔ คน ช่วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน…
onab-32

คนจีนแห่สอบธรรมศึกษา ภาษาจีน ระดับชั้นตรี ๒๐๒ คน ชั้นโท ๒ คน และชั้นเอก ๔ คน ช่วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน…

เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. พระเทพเจติยาจารย์ เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดการสอบธรรมศึกษา ภาษาจีน สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม ที่มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมทั้งอ่านคำกล่าวเปิดการสอบของพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง ว่า “การเรียน และการสอบธรรมศึกษาทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้การสอน และการสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศยังมีส่วนช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศด้วย

ด้าน พระกวีวรญาณ เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า การสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาจีนในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๕ แล้ว และถือว่ามีจำนวนนักเรียนที่เป็นคนจีนเข้าสอบมากที่สุด โดยระดับธรรมศึกษาชั้นตรี สอบ ๒๐๒ คน ชั้นโท ๒ คน และชั้นเอก ๔ คน สำหรับการจัดสอบธรรมศึกษาภาษาจีนนั้น ริเริ่มขึ้นโดยสำนักเรียนวัดไตรมิตรฯ ผ่านทางโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ในการอุปถัมภ์ของพระพรหมมังคลาจารย์ หรือเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ ซึ่งมีการจัดสอบครั้งแรกเมื่อประมาณปี ๒๕๕๕ มีผู้เข้าสอบเพียง ๔๐ คน เท่านั้น ในส่วนของการจัดสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศนั้น ปัจจุบันสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มีการจัดสอบ ภาษาไทย อังกฤษ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และภาษาลาว

ในเวลาต่อมา พระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม และผู้เข้าสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้ทุกคน

Check Also

dsc_0248

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร)

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ณ …