Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คนจีนแห่สอบธรรมศึกษา ภาษาจีน ระดับชั้นตรี ๒๐๒ คน ชั้นโท ๒ คน และชั้นเอก ๔ คน ช่วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน…

คนจีนแห่สอบธรรมศึกษา ภาษาจีน ระดับชั้นตรี ๒๐๒ คน ชั้นโท ๒ คน และชั้นเอก ๔ คน ช่วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน…

เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. พระเทพเจติยาจารย์ เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดการสอบธรรมศึกษา ภาษาจีน สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม ที่มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมทั้งอ่านคำกล่าวเปิดการสอบของพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง ว่า “การเรียน และการสอบธรรมศึกษาทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้การสอน และการสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศยังมีส่วนช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศด้วย

ด้าน พระกวีวรญาณ เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า การสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาจีนในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๕ แล้ว และถือว่ามีจำนวนนักเรียนที่เป็นคนจีนเข้าสอบมากที่สุด โดยระดับธรรมศึกษาชั้นตรี สอบ ๒๐๒ คน ชั้นโท ๒ คน และชั้นเอก ๔ คน สำหรับการจัดสอบธรรมศึกษาภาษาจีนนั้น ริเริ่มขึ้นโดยสำนักเรียนวัดไตรมิตรฯ ผ่านทางโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ในการอุปถัมภ์ของพระพรหมมังคลาจารย์ หรือเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ ซึ่งมีการจัดสอบครั้งแรกเมื่อประมาณปี ๒๕๕๕ มีผู้เข้าสอบเพียง ๔๐ คน เท่านั้น ในส่วนของการจัดสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศนั้น ปัจจุบันสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มีการจัดสอบ ภาษาไทย อังกฤษ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และภาษาลาว

ในเวลาต่อมา พระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม และผู้เข้าสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้ทุกคน

Check Also

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงงานโรงเรียนวัดนาราบวิทยา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนวัดนาราบวิทยา ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน …