Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คณะกรรมการศีล5ลุยพื้นที่ติดตามผล จ.สมุทรสงคราม

คณะกรรมการศีล5ลุยพื้นที่ติดตามผล จ.สมุทรสงคราม

 

Check Also

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ในงวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน …