Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข้าราชการบรรจุใหม่ พศ. ร่วมงานวันศาสนูปถัมภ์และเยี่ยมชมพุทธมณฑล

ข้าราชการบรรจุใหม่ พศ. ร่วมงานวันศาสนูปถัมภ์และเยี่ยมชมพุทธมณฑล

วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนา เข้าร่วมงานวันศาสนูปถัมภ์และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเดินทางเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในพุทธมณฑล ประกอบด้วย ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ สังเวชนียสถานจำลอง และหอพระไตรปิฎกหินอ่อน พร้อมทั้งเข้ากราบสักการะพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ โดยมี พระครูพิพิธธรรมภาณ (สมมิตร อาจารสิริ) ประธานพระวิทยากรศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาพุทธมณฑล, นายสิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล และนายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน บรรยายและให้การต้อนรับ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม …