Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร / ข้าราชการบรรจุใหม่ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ข้าราชการบรรจุใหม่ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๕๙ น. นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี การเข้ารายงานตัวของข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน ๕๘ คน ณ ห้องประชุมชั้นล่าง อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยในวันนี้ เป็นการเข้ารายงานตัวเพื่อเลือกจังหวัด ในการปฏิบัติราชการประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนั้น ๆ จำนวน ๕๘ อัตรา และในภาคบ่าย คณะข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นเวลา ๓ วัน และทำการฝึกอบรมความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง ต่อไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

 

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …