Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ปี พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ปี พ.ศ.๒๕๖๐

หรือ

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าข้อมูลพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๖๐

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" คลิกที่นี่