Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๖๐

กำหนดการจัดงาน 5 วันคลิกที่นี่

(แก้ไข 02052560)

กำหนดการสวดบำเพ็ญกุศล คลิกที่นี่

(แก้ไข 02052560)

สงสัยติดต่อ สำนักงานพุทธมณฑล กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ โทร 02 441 0902

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …