Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๖๐
visakha60_samall1

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๖๐

กำหนดการจัดงาน 5 วันคลิกที่นี่

(แก้ไข 02052560)

กำหนดการสวดบำเพ็ญกุศล คลิกที่นี่

(แก้ไข 02052560)

สงสัยติดต่อ สำนักงานพุทธมณฑล กลุ่มกิจกรรมและการเรียนรู้ โทร 02 441 0902

Check Also

dsc_0248

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร)

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ณ …