Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน “สวดมนต์ ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒”

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน “สวดมนต์ ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒”

มหาเถรสมาคม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน "สวดมนต์ ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒"
ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยทั่วโลก

 

Download บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒ คลิกที่นี่

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “สุวรรณปฐมเจดีย์” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "สุวรรณปฐมเจดีย์" คลิกที่นี่