Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอถวายความอาลัยแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม

ขอถวายความอาลัยแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม

ขอถวายความอาลัย

แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร  สนฺตงฺกุโร ป.ธ.9) 
เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส  กรรมการมหาเถรสมาคม

"ขอบุญบารมีที่พระคุณเจ้าได้กระทำแล้ว จงส่งหนุนให้เข้าถึงนิพพานสมบัติ ในสัมปรายภพด้วยเทอญ"

คณะผู้บริหาร  และบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการบริหารงานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สักการะองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระประธานประจำพุทธมณฑล ถวายดอกไม้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี …