Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอถวายความอาลัยแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม

ขอถวายความอาลัยแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม

ขอถวายความอาลัย

แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร  สนฺตงฺกุโร ป.ธ.9) 
เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส  กรรมการมหาเถรสมาคม

"ขอบุญบารมีที่พระคุณเจ้าได้กระทำแล้ว จงส่งหนุนให้เข้าถึงนิพพานสมบัติ ในสัมปรายภพด้วยเทอญ"

คณะผู้บริหาร  และบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

แม่กองบาลีสนามหลวง เปิดอบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่านเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานสงฆ์ เปิดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่านเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา …