Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิสาขบูชา และ Bing Cleaning Day

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิสาขบูชา และ Bing Cleaning Day

กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิสาขบูชา และ Bing Cleaning Day รวมพลังจิตอาสา พัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ ลานหอพระไตรปิฏกหินอ่อนพุทธมณฑล พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฎิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิสาขบูชา และ Bing Cleaning Day รวมพลังจิตอาสา พัฒนาอย่างยั่งยืนฯ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้แทนองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก

 ภาพ:ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …