Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆะบูชาปี พ.ศ.๒๕๖๐
893204e35987724866085d726eb745a1

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆะบูชาปี พ.ศ.๒๕๖๐

prakarcsaneeyabrata60_book

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดมติมหาเถรสมาคม

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือนำ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

Check Also

cimg_7554

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐

กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๐๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ …