Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุม คณะทำงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร

การประชุม คณะทำงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว

 

Check Also

มส. ร่วมกับ พศ. จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาเถรสมาคม ร่วมกับ รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๓๘ …