Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุม คณะทำงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร

การประชุม คณะทำงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว

 

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …