Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

การประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลขาธิการมหาเถรสมาคม นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม ฯ ในครั้งนี้ด้วย
หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้ มส.รับทราบแนวทางการช่วยเหลือพระสงฆ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ตามที่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแล พศ. ได้มีข้อสรุปกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบที่อำเภอสุไหงปาดีร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ พศ. เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชารับพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์ ๒ รูป ที่มรณภาพจากเหตุการณ์ที่วัดรัตนานุภาพ บ้านโคกโก หมู่ที่ ๒ ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส อยู่ในพระสังฆราชานุเคราะห์โดยตลอด และหากปริวิตกหรือเกิดเหตุการณ์อะไรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ให้รายงาน มส. ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ทรงประทานผ้าไตรจีวร แจกันดอกไม้ให้แก่พระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บ พร้อมกันนี้ยังได้มีการอนุมัติงบฯ จากกองทุนวัดช่วยวัด มอบให้กับญาติของพระสงฆ์ที่มรณภาพรายละหนึ่งแสนบาท และพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บรูปละห้าหมื่นบาทด้วย ขณะที่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ พศ. เร่งสำรวจข้อมูลวัดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ว่ามีวัดใดบ้างที่มีรั้วรอบวัดไม่มิดชิด เพื่อหาแนวทางจัดงบฯ ช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้ มส. ยังมีความเป็นห่วงการดำเนินงานของทางวัดรัตนานุภาพ เนื่องจากเดิมมีพระสงฆ์อยู่ ๖ รูป แต่มรณภาพไป ๒ รูป บาดเจ็บ ๒ รูป จึงเหลืออยู่เพียง ๒ รูป มส. จึงเห็นชอบให้ตั้งกองทุนช่วยเหลือวัดรัตนานุภาพ ซึ่งกรรมการ มส. ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ร่วมกันบริจาคค่าตอบแทนรูปละ ๑ เดือน เข้ากองทุนเป็นทุนประเดิมด้วย สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ สามารถติดตามได้จาก www.mahathera.onab.go.th

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “สุวรรณปฐมเจดีย์” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "สุวรรณปฐมเจดีย์" คลิกที่นี่