Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค

การประชุมประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๔๐ น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค แก่ภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่จะถึงนี้

ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" …