Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมคณะทำงานโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
onb_9646

การประชุมคณะทำงานโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวประนอม คงพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

dsc_2837

อายุวัฒนมงคล ๗๙ ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.๙)

๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำโดยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ถวายมุทิตาสักการะ …