Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฯ จิตอาสาเฉพาะกิจการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พื้นที่พุทธมณฑล

การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฯ จิตอาสาเฉพาะกิจการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พื้นที่พุทธมณฑล

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพลตรี สนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานฯ จิตอาสาเฉพาะกิจการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พื้นที่พุทธมณฑล ณ กองบัญชาการควบคุม กองพลทหารราบที่ ๙ ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกองบัญชาการควบคุม กองพลทหารราบที่ ๙ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน โดยมีการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ พื้นที่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นั้น ขณะนี้การดำเนินการจัดสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์ ส่วนที่เหลือจะเป็นการเก็บรายละเอียด ตกแต่ง และปรับภูมิทัศน์ กำหนดเสร็จเรียบร้อย ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

การนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกองบัญชาการควบคุม กองพลทหารราบที่ ๙ ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ อาทิ การรักษาความปลอดภัย การจราจร การให้บริการด้านการแพทย์ การให้บริการอาหารเครื่องดื่ม การจัดจุดพักคอย รถสุขาเคลื่อนที่ นอกจากนี้ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกองบัญชาการควบคุม กองพลทหารราบที่ ๙ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”  ให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ร่วมทำความสะอาดบริเวณพระเมรุมาศจำลอง ณ พื้นที่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

ผอ.พศ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ …