Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖๑ ของกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖๑ ของกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖๑ ของกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ ๒

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 1018/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่