Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระราชวรเมธี ดร. วัดประยุรวงศาวาส ประธานกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การนี้ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม เป็นฝ่ายเลขานุการ
สำหรับเรื่องเสนอเพื่อทราบในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ มติที่ ๖๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานสรุปการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ฯ และผู้แทนกอง/สำนัก เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ส่วนเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาประกอบด้วย การดำเนินงาน ๑๓ โครงการ บวก ๑

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" …