Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมี นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล และโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวในต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้สำนักงานพุทธมณฑล เตรียมจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ พุทธมณฑล และเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายวรเดช ช่างบุ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด โดยมีผู้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม …