Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร / ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562

ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562

ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญทีมีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี 2562 คลิกที่นี่

ตอบแบบสำรวจ คลิกที่นี้
หมายเหตุ เลือกสังกัดกระทรวง เป็น ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯ

Check Also

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่