Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ๔ ราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ๔ ราย

วัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ คลิกที่นี่
เครื่องไทยธรรม และดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา คลิกที่นี่
คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๘ รายการ คลิกที่นี่
เครื่องใช้ของสมเด็จพระสังฆราช ๑๓ รายการ  คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ รายการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ รายการ คลิก