Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน(อินเดีย-เนปาล)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน(อินเดีย-เนปาล)

ร่าง TOR คลิกที่นี่

เอกสารประกวดราคาคลิกที่นี่

Check Also

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างคนงาน สำนักงานพุทธมณฑล

จัดจ้างบริการบุคลากรรายบุคคลเพื่อปฏิบัติเป็นคนงาน (ประกาศ ณ วันที่ 11 ต.ค. 61 จำนวน 15 ฉบับ) คลิกที่นี่ จัดจ้างบริการบุคลากรรายบุคคลเพื่อปฏิบัติเป็นคนงาน (ประกาศ ณ วันที่ …