Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน(อินเดีย-เนปาล)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน(อินเดีย-เนปาล)

ร่าง TOR คลิกที่นี่

เอกสารประกวดราคาคลิกที่นี่

Check Also

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 รายการ

วัสดุสำนักงาน 18 รายการ  คลิกที่นี่ จ้างทำสกู๊ปข่าว  คลิกที่นี่ จ้างพิมพ์เกียรติบัติ คลิกที่นี่ พิมพ์แถลงการณ์คณะสงฆ์ คลิกที่นี่