Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓๐ เรื่อง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓๐ เรื่อง