Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ลงประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการนำคณะบุคคล ศึกษาดูงานฯ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ลงประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการนำคณะบุคคล ศึกษาดูงานฯ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ประกาศ  คลิกที่นี่

เอกสาร  คลิกที่นี

TOR  คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง (สถาบันพระสังฆาธิการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง (สถาบันพระสังฆาธิการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่