Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ปรับปรุงร่าง TOR โครงการสนับสนุนศึกษาดูงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ อินเดีย เนปาล

ปรับปรุงร่าง TOR โครงการสนับสนุนศึกษาดูงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา ณ อินเดีย เนปาล

Check Also

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ๑ รายการ

โครงการพาเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ฯลฯสาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลังกา (กองพุทธศาสนสถาน)  คลิกที่นี่