Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 21 รายการ

ประกาศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 21 รายการ

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขาตั้ง พาร์ติชั่น คลิก
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างซ่อมเครื่อง FAX PANASONIC KX-MB2170 คลิก
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คลิก
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง คลิก
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อ คลิก
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ คลิก
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ คลิก
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ 2562 คลิก
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในห้องน้ำ (ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม) คลิก
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ คลิก
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ คลิก
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ คลิก
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการกรม) คลิก
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว คลิก
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ คลิก
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ คลิก
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าในโครงการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2562 คลิก
 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเข้าเช็คระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และอุปกรณ์ที่มีสภาพชำรุด รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 199 นครปฐม คลิก
 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสร้างพัดยศสมณศักดิ์เปรียญธรรม 9 ประโยค 6 ประโยคและเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิก
 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ คลิก
 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือการประชุมสัมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิก

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๕๑ เรื่อง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๕๑ เรื่อง