Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ ครอบครัว จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ ครอบครัว จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

แบบรูปรายการ เอกสารเพิ่มเติม

1. รายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้างอาคาร

2. รายการประกอบแบบก่อสร้าง เอกสารเลขที่ ข.253 ก.ค. 62

3. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553

4. รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง เอกสารเลขที่ ก. 146 กย 53 

4.1 เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม ก.26

5. งานสถาปัตยกรรม ก.147 และ ก.148 กย 53

6. รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักพยาบาล เอกสารเลขที่ ข.353 ส.ค.55

7. มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก

8-9. งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เอกสารเลขที่ ก.139 กย 53 และ ก.154 กย 53

10. งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก. 155 กย 53

11. รายการประกอบแบบ เอกสารเลขที่ ก.77 มิ.ย. 61

12. แบ่งงวดงาน งวดเงิน

- ปร 4, ปร 5, ปร 6

- รายละเอียดการคำนวณราคางานก่อสร้าง

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓๐ เรื่อง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓๐ เรื่อง